Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/007371/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z. na organizovanie verejného športového podujatia Jasná Adrenalín 2016 v stredisku Jasná. Žiadateľ: Slovenská asociácia freeridových lyžiarov, Bernolákova 13, 031 01 Liptovský Mikuláš