Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/19297/Gs

Žiadosť o povolenie výnimky na spoločné poľovačky na diviačiu zver v poľovnom revíri Párnica (NP M. Fatra)