Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/035325

Žiadateľ: Obec Kláštor pod Znievom, vo veci ošetrenia CHS Lipa pri kostole v Kláštore pod Znievom.