Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/029982/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie hromadného spoločenského podujatia "Výstup na Slemä" pri príležitosti SNP.  Žiadateľ: Obec Liptovská Porúbka, ObÚ č. 149, 033 01 Liptovský Hrádok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže