Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/027404/Ryb

Žiadosť o povolenie na konanie športovo-kynologického podujatia "Kysucký dogtreking u medveďa", ktoré sa uskutoční 15.-16. 8. 2015 v Oščadnici - Dedovke.

Žiadateľ: Ondrej Šulka, Kysucký Lieskovec č. 35, 023 34  Kysucký Lieskovec

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže