Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/022652/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek a vydanie súhlasu v súvislosti s oraganizovaním Letného skautského stanového tábora v termíne od 11.07.2015 do 25.07.2015, na lokalite Vaňovský kút, v k.ú. Oravská Lesná a povolenie výnimiek na vjazd motorových vozidiel počas prípravy tábora v dňoch od 04.07. 2015 do 10.07.2015, ako aj počas konania samotného tábora, za účelom zabezpečenia tábora v dňoch od 11.07.2015 do 25.07.2015.

Žiadateľ: Slovenský skauting, 104. zbor Bratislava - Ružinov, Mesačná 10, 821 02  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže