Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/026945/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone, na spracovenie kalamitného dreva v NPR Choč. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo Urbariát Martinček, 034 95 Likavka.