Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OÚ-ZA-OSZP1-2014/017974/Gs

NDS Bratislava, žiadosť o predĺženie rozhodnutia (výnimka + súhlas na premostenie rieky Orava, Nižná z roku 2011