Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/017375/Kr

Žiadosť o vyťaženie kalamitného dreva v LC Blatnica, na území  NPR Skalná v NP Veľká Fatra.

Žiadateľ: Urbársko lesovlastnícke pozemkové spoločenstvo Blatnica.