Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/016960/Kr

Žiadosť o povolenie na vjazd autobusov do Necpalskej doliny v rámci súkromného podujatia výstupu na chatu Borišov po turistickom chodníku.

Žiadateľ: Promoland, s.r.o., Sládkovičova 2, 811 06 Bratislava