Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/01314/Drn

Žiadosť o vydanie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z., na osadenie informačných tabúľ v k. ú. Liptovský Ján pri Malej Stanišovskej jaskyni. Žiadateľ: Peter Vaněk - Dobré služby, Bobrovec 358, 032 21 Bobrovec