Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2014/013082/Ryb

Žiadosť o povolenie ťažby riečneho štrku na povodí riek Kysuca a Bystrica. Žiadateľ: EUROKAPITAL a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava