Vytlačiť Poslať stránku

OU-ZA-OSOZ1-2016/16361/Gs

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie turistických značiek na mistne a účelové komunikácie v chránenom území Šípska Fatra