OU-ZA.OSZP3/2014/016445/Cas
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP3/2014/016445/Cas

OU-ZA-OSZP3-2014/016445/Cas,  Organizovanie Lukostreleckých pretekov, Varín