Vytlačiť Poslať stránku

Nová web stránka

OU-ZA-OSZP3-2016/037952/Bal

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku v k.ú. Terchová, parcela č. KN-E 6595/2.

Žiadateľ: Ing. Jozef Balát, Martinská 1619/9, 010 08 Žilina