Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/030080/Kr

Žiadateľ: Obec Necpaly vo veci organizovania turistickej akcie, 31.ročník pretekov horských nosičov "Sherpa Rallye" na území NP Veľká Fatra, po turistickom chodníku ku chate pod Borišovom dňa 25.10.2015.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže