Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2015/022705/Kr

Žiadateľ: Horská záchranná služba,Stredisko lavínovej prevencie, Liptovský Hrádok, žiadosť vo veci výstavby automatickej meteorologickej stanice v lokalite pod Ploskou na hrebeni Veľkej Fatry.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže