Vytlačiť Poslať stránku

2015/022185/Kr

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Žilina vo veci povolenia spracovať  vetrovú kalamiti v NPR Madačov.