Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/4429/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v súvislosti s inštaláciou stacionárneho automatického pozorovacieho a meracieho kompletu na svahoch Príslopu v Žiarskej doline (meranie stupňa lavínového nebezpečenstva). Žiadateľ: Horská záchrannán služba, Stredisko lavínovej prevencie, Otupné 111, 032 51 Demänovská Dolina. 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže