Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/579/Ryb

Žiadosť žiadateľa Erika Igondová, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakutla, Katedra krajinej ekológie, 842 15 Bratislava o vydanie súhlasu na prieskum (entomologický výskum) a povolenie výnimiek z územnej ochrany na území NPR Šujské rašelinisko.