Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/4652/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2012/1061-5/Dur zo dňa 23. 8. 2012 ktorým boli povolené výnimky zo zakázaných činností a vydaný súhlas v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na činnosti v krajine, v súvislosti s osadením meteorologickej stanice v Račkovej doline v k. ú. Pribylina. Žiadateľ: Horská záchranná služba, Stredisko lavínovej prevencie, Otupné 111, 032 51 Demänovská Dolina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže