Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/464/Drn

Žiadosť Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš - "Lanová dráha SL CD6C Lúčky - Priečno, súvisiace objekty a súkromný apartmánový dom Ing. J. Bíro" - žiadosť o vydanie príslušných povolení podľa zákona č. 543/2002 Z.z.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže