Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3939/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v §  16 ods. 1 písm a),  v znení § 14 ods. 1 písm. e) a v §  16 ods. 1 písm a), v znení § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, za účelom zorganizovania kultúrno-spoločensko-turistického podujatia - výstup na Veľký Rozsutec dňa 7.9.2013 a umiestnenie pamätnej tabuľky na vrchole Veľkého Rozsutca, pri príležitosti prvého pamätného výstupu na počesť bl. Jána Pavla II.  Žiadateľ: Krajská Knižnica v Žiline, Bernolákova 47, 011 77  Žilina

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže