Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/3918/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2012/837-11/Dur zo dňa 13. 8. 2012 ktorým bol vydaný súhlas v zmysle § 13 ods. 2 písm. i) a vydaná výnimka v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Žiadateľ: Bobell s.r.o., Liptovská Osada 200, 034 73.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže