Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2969/Drn

Žiadosť o umožnenie usporiadania letného skautského tábora (povolenie výnimiek resp. vydanie súhlasu v zmysle zákona) v lokalite Suchá dolina pri horárni za obcou Liptovské Revúce, v počte cca 40 ľudí. Žiadateľ: Slovenský skauting, 91 a 13. zbor Bratislava, Ambroseho 13, 851 02 Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže