Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2915/Ryb

07.06.2013

Žiadosť o povolenie verejnej akcie - stanového tábora na území CHKO Horná Orava pri Hviezdoslavovej hájovni a udelenie výnimky pre vjazd úžastníkov stanovačky motorovými vozidlami do územia, kde platí 2 stupeň ochrany prírody a krajiny.  Žiadateľ: Marián Bránický, Veterná 156/1, 029 01  Námestovo

Operačný program Kvalita životného prostredia Program LIFE Rybárstvo Zonácia TANAPu Enviro-magazín Posudzovanie vplyvov - EIA Informačný systém odpadového hospodárstva Register priestorových informácií CITES NATURA 2000 Ochrana vôd Ochrana ovzdušia Odpady a obaly Zmena klímy a ekonomické nástroje Enviromentálne záťaže