Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2885/Ryb

Žiadosť o povolenie prevádzky stanového tábora v k.ú. Oravská Lesná, na lokalite Vaňovský kút (povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. e), c), d) a zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. a), v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z.).  Žiadateľ: Slovenský skauting, 104. zbor Bratislava - Ružinov, Mesačná 10, 821 02  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže