Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2781/Ryb

Žiadosť o udelenie povolenia pre výskumnú činnosť v zmysle § 56 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, výskum populačných dynamík drobných zemných cicavcov na celom území Národného paku Malá Fatra. Žiadateľ: Mgr. Andrej Mateček, Jégeho 12, 821 08  Bratislava

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže