Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2707/Ryb

Žiadosť o súhlas s realizáciou letného skautského tábora v termíne od 3. júla do 26. júla 2013 v lokalite Vonžovec pri obci Oravská Polhora - CHKO Horná orava. Žiadateľ: Peter Florek, Na Sihoti 1161/25, 026 01  Dolný Kubín

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže