Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2703/Ryb

Ziadosť o udelenie výnimky z §24 ods. 4 písm. i) a písm. k) a súhlasu § 24 ods. 5 písm. d) zákona č. 543/2002 Z.z., za účelom usporiadania kultúrno-výchovných a iných spoločenských podujatí v Demänovskej jaskyni mieru, Demänovskej ľadovej jaskyni, Demänovskej jaskyni slobody a Važeckej jaskyni.  Žiadateľ: Štatna ochrana prírody SR, Správa Slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže