Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2697/Ryb

Žiadosť o udelenie výnimky  zo zákazu uvedeného v § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 543/2002 Z.z., na vjazd motorových vozidiel do územia s druhým stupňom ochrany CHKO Kysuce, za účelom realizácie a udržateľnosti projektu Beskydsko - Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrály.  Žiadateľ: Žilinský samosprávny kraj

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže