Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2677/Drn

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s realizáciou stavby "Oddychová zóna Biela Púť - oporný múr a pristávací pontón na pristávanie a vyviazanie malých plavidiel v stojatých vodách a požičovňa plavidiel" v k. ú. Demänovská Dolina, v lokalite Biela Púť. Žiadateľ: Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina č. 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže