Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2531/Kr

Žiadateľ: Športcentrum Lučivná s.r.o., Ventúrska 6, 811 01 Bratislava vo veci povolenia organizovať preteky v zjazde horských bicyklov v termine 7. až 9.júna 2013 a 23.až 25.8.2013 v Malej Lučivnej, k.ú. obce Párnica.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže