Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2156/Kr

Žiadosť o súhlas na budovanie a vyznačenie náučného chodníka   " Hubovský okruh " v k.ú. Hubová a umiestnenie 8 informačných tabúľ. Žiadateľ obec Hubová.