Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/2114/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, na vyznačenie cykloturistickej trasy "CTT Liptovský Hrádok - Liptovská Kokava - Hybe" a na umiestnenie informačného zariadenia (6 ks smerovníkov) v k. ú. Dovalovo a k. ú. Hybe, v území kde platí 2. stupeň územnej ochrany v zmysle zákona. Žiadateľ: Mesto Liptovský Hrádok, Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže