Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1861/Ryb

Žiadosť o predĺženie výnimky na vstup do NP Malá Fatra a NP Veľká Fatra za účelom filomovania pre tvorbu dokumentárneho filmu.  Žiadateľ: Ličko Ján, Martáka 37/9, 036 08  Martin

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže