Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1853/Ryb

 

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle §13 ods.2 písm. i) na vyznačenie cyklotrasy´s dĺžkou 2660 m, vedenej pozdĺž rieky Biela Orava, v k.ú. Oravská Lesná.  Žiadateľ: Obec Oravská Lesná, Obecný úrad, 029 57  Oravská Lesná

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže