Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1783/Kr

Žiadosť o vydanie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom do nečcpalskej doliny z dôvodu zasobovania horskej chaty Pod Borišovom , v 3.stupni ochrany podľa zákona č.543/2002 Z.z..

Žiadateľ: Ľubomír Kľučiar, 038 43 Kláštor pod Znievom, Lazany 550.

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže