Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1288/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie športového podujatia v Chočských vrchoch - orientačný beh. Žiadateľ: Valter Sohler, Jelence 17, 034 01 Ružomberok

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže