Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/1132/Ryb

Žiadosť o povolenie verejného športového a turistického podujatia - diaľkového turistického pochodu Malofatranská stovka 2013. Žiadateľ: Ing. Drozd Martin, Segnerová 1, 010 01  Žilina