Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00695/Ryb

Žiadosť o súhlas s výstavbou lesnej cesty "Paľova - Uhliská" , na území NP Malá Fatra.   Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo - Urbárske spolumajiteľstvo, Oslobodenia 183, 013 05  Belá

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže