Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00625/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2010/00507-9/Dur zo dňa 10. 5. 2010 k realizácii stavby. Žiadateľ: Zimáni Ivo Z&CH, Nábrežie 1835/5, 031 01 Liptovský Mikuláš

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže