Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00612/Cas

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín z dôvodu zriadenia prístupových ciest stavby "ŽST Vrútky - varín, koľaj č.1 a 2 KRŽZ km 317,457 - 328,730"

žiadateľ: EUROVIA CS, a.s., organizačná zložka Slovensko, Osloboditeľov 66, Košice

               

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže