Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00610/Kr

Žiadosť o vydanie súhlasu na budovanie a vyznačenie turistického chodníka.

Žiadateľ mesto Ružomberok