Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00401/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákona 543/2002 Z.z. na uskutočnenie spoločných poľovačiek v NP Malá Fatra, časť pod Kykulou, za účelom rozptýlenia zveri sústreďujucej sa na malých plochách a spôsobujúcej značné škody na poľnohospodárskych porastoch. Žiadateľ: Poľovnícke združenie BRÁNICA - Belá, U Čepelov 569, 013 05  Belá

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže