Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00198-2/Ryb

Žiadosť o súhlas na spracovanie veternej, snehovej a emisnej kalamity v lesných porastoch v Súľovských skalách.  Žiadateľ: Lesné pozemkové spoločenstvo "Semerovské" Súľov