Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/00196/Kr

Žiadosť o povolenie výnimky. Žiadateľ: Jased, s.r.o., 038 11 Belá-Dulice

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže