Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2016/009892

Žiadosť o súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách v k.ú. Oščadnica, žiadateľ: Roľnícke družstvo Veľká Rača Oščadnica

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže