Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-CA-OSZP-2015/006519

žiadosť o súhlas na leteckú aplikáciu dolomitického vápenca v k.ú. Makov, Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o., Makov