Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2013/01154

Pamboo s.r.o. Bazovského č. 17,  Bratislava. Súhlas na zásah do biotopov makov , časť Čierne, k.ú. Makov

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže